Dybbølsten Børnehave
 

Dybbølsten Børnehave

Dybbølsten Børnehaves profil

I Dybbølsten Børnehave arbejder vi efter en struktur i hverdagen med vægt på udeliv, kreativitet, nysgerrighed og fordybelse. Vi værdsætter motorisk udfoldelse og alle former for sproglige aktiviteter såsom samtaler i hverdagen, rim, remser, sang, sanglege, historiefortælling og dialogisk læsning. I vores dagligdag har etik, moral og normer en stor betydning.

Vores styrke er, at vi kommer hele vejen rundt i forhold til det enkelte barns udvikling.

Samarbejde og tryghed

Det er vigtigt for os, at børn og forældre føler sig godt modtaget i vores børnehave. Vi vil skabe de bedste betingelser for barnets dagligdag og har derfor fokus på åbenhed og et godt gensidigt samarbejde. Vi ønsker at de gode relationer skaber tryghed for børn og voksne hvilket bidrager til et godt læringsmiljø.

Vores styrke er, at den enkelte føler sig set, mødt og hørt.

Personlig udvikling

For at barnet kan udvikle sig som en stærk og alsidig person skal barnets fundament være i orden. Vi arbejder med barnets personlige udvikling ved at barnet bliver set og hørt og anerkendt som den person det er. Vi lægger stor vægt på, at barnet bliver styrket i udholdenhed og vedholdenhed. Vi møder barnet der, hvor det er og udfordrer barnet i forhold til nærmeste udviklingszone. Vores vision er, at barnet bliver robust til at mestre eget liv.

Vores styrke er, at der er plads til forskelligheder.

Social kompetence

Samtidig er det vigtigt for barnet, at kunne indgå i et forpligtende fællesskab. Derfor arbejder vi hen mod, at det enkelte barn føler sig som en del af gruppen og at barnet føler sig betydningsfuld og værdsat i gruppen og tilegner sig gode sociale spilleregler.

Vores styrke er, at barnet via et godt fællesskab i Dybbølsten Børnehave kan tilegne sig kompetencer til, at blive en god kammerat.

Her er min test